GIFT certificates

Give the perfect gift every time – Organic Store gift certificates!

CLICK TO ORDER

Subscribe now and SAVE

Sign up for the shopOrganic newsletter and get the latest organic info & save with special subscriber discounts. Sign up today!

Нашият блог

Научете интересни и полезни съвети от нашите статии

Посети

Последвайте ни във Facebook

Бъдете информирани за нови продукти, промоции и полезни съвети.

Последвай ни

Промоции!
Намаления до 50%

На подбрани продукти

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

За поръчки над 100 лв.

Вземете парите си

Ако полученият продукт не Ви удовлетворява

So Simple
Harmonica
Dragon Superfoods
Zoya
Roobar
Organic Shop
Гайо
FitSpo
BioKlasa

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

“ОРГАНИКА ТРЕЙД” ООД започна изпълнението по проект “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ по процедура BG16RFOP002-2.073 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Избухването на епидемията от коронавируса доведе до парализиране на бизнеса, от което се получи негативен ефект върху световната и българската икономика. Подкрепата по настоящия проект е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19″. ОРГАНИКА ТРЕЙД” ООД също е засегната от епидемията от коронавирус и оказаната по програмата финансова помощ ще позволи да се запазят работните места и да се компенсира намалението на приходите през периода на действие на проекта.

Обща стойност: 4 500 лв. /Четири хиляди и петстотин лева/, от които 3 825 лв. /Три хиляди осемстотин двадесет и пет лева/ европейско и 675 лв. /Шестотин седемдесет и пет лева/ национално съфинансиране.

 

Начало: 09.09.2020 г.

Край: 09.12.2020 г.